FANDOM


د فلسفي ویکیا پوهنغونډ د فلسفې آندواند ته ځانګړې شوې پوهنغونډ دی. زموږ کوښښ به دا وي چې پدې پوهنغونډ کې ټولې هغه لیکنې او موضوعګانې راټولې کړو، چې دې پوهې پورې اړوندې دي. او زموږ د ځوان نسل په ذهني پرمختګ کې ګټور ثابتېدای شي.